Syndyk masy upadłościowej

Kim jest?

Mówiąc prosto, syndyk masy upadłościowej jest to osoba, która zajmuje się prowadzeniem postępowania upadłościowego firmy w stanie upadłości. Jest on kluczową figurą w całej procedurze postępowania upadłościowego w UK.

Czym się zajmuje?

Udział syndyka w postępowaniu rozpoczyna się w momencie, gdy otrzymuje on wyrok wydany przez sąd. Po kilku dniach, kontaktuje się on z właścicielem firmy drogą telefoniczną i umawia się z nim na wywiad. Może on odbyć się w formie wywiadu osobistego w biurze syndyka, ale jak najbardziej możliwy jest też wywiad przez telefon. W trakcie wywiadu, właściciel firmy zostaje zapytany o przyczyny zadłużenia oraz powody, dla których spłacenie wierzytelności jest niemożliwe. W trakcie wywiadu określona jest również wysokość masy upadłościowej.

Obowiązki syndyka

Pozycja syndyka jest jasna – ma on udzielić pomocy, dlatego też nie należy się obawiać, że czeka nas nieprzyjemna rozmowa. Syndyk jest uprzejmy i traktuje dłużnika w sposób odpowiedni. Po przeprowadzeniu wywiadu, wierzyciele otrzymają od syndyka oficjalny raport ze stanu upadłości dłużnika i przedstawione zostają potencjalne możliwości zaspokojenia roszczeń z masy upadłościowej.

Ocena majątku

W przypadku oceny majątku przez syndyka w UK, wszelkie przedmioty osobiste dłużnika nie są brane pod uwagę. Przedmioty takie jak telewizor, wieża stereo, laptop, są w prawie brytyjskim określone jako sprzęt niezbędny do codziennego życia, co uniemożliwia zajęcie przez syndyka. Jeśli pojazd ma wartość niższą niż 1000 funtów lub jest on niezbędny do wykonywania pracy, również nie może on być zajęty przez syndyka. Jeśli chodzi o majątek, który syndyk uwzględni w swojej ocenie, to należą do niego nieruchomości, akcje, gotówka, obligacje, oraz przedmioty luksusowe.

Unikanie współpracy z syndykiem

W przypadku, gdy przed syndykiem ukrywane są istotne fakty lub majątek lub przepisy są pogwałcone w jakikolwiek inny sposób podczas okresu restrykcji, okres ten może być wydłużony do 15 lat, a w skrajnych wypadkach może to doprowadzić nawet do cofnięcia wyroku o upadłości przez syndyka, dlatego zawsze warto jest jednak współpracować z syndykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *